เกี่ยวกับเรา

โรงหล่อพระของเรา ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 40 ปี รับหล่อ
พระประธาน พระพุทธรูปบูชา รูปหล่อพระเกจิ รูปเหมือน
ด้วยกรรมวิธีโบราณ และวิธีหล่อพระแบบสมัยใหม่ ด้วยทีม
ช่างปั้น-หล่อพระ มีความชำนาญการ มืออาชีพ เราเน้นถึง
มาตรฐานและการบริการที่ประทับใจ เป็นโรงงานหล่อพระขนาด
ใหญ่ในจังหวัดราชบุรี มีกำลังการหล่อพระพุทธรูปที่สูงที่สุดใน
ประเทศ พระพุทธรูปสีพรีเมี่ยมโกลด์ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานของเรา

ที่โรงหล่อของเรา เรามีบริการพิธีการเททองหล่อพระทั้งในและนอกสถานที่
ซึ่งสถานที่ในโรงงานสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 100 คน

บริการของเรา

ที่โรงหล่อของเรา เรามีบริการพิธีการเททองหล่อพระทั้งในและนอกสถานที่
ซึ่งสถานที่ในโรงงานสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 100 คน อีกทั้งโรงหล่อ
ของเรามีพระพุทธรูปสีพรีเมี่ยมโกลด์

โรงหล่อพระ

โรงหล่อพระของเรา ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 40 ปี รับหล่อ
พระประธาน พระพุทธรูปบูชา รูปหล่อพระเกจิ รูปเหมือน
ด้วยกรรมวิธีโบราณ และวิธีหล่อพระแบบสมัยใหม่ ด้วยทีม
ช่างปั้น-หล่อพระ มีความชำนาญการ มืออาชีพ เราเน้นถึง
มาตรฐานและการบริการที่ประทับใจ เป็นโรงงานหล่อพระขนาด
ใหญ่ในจังหวัดราชบุรี มีกำลังการหล่อพระพุทธรูปที่สูงที่สุดใน
ประเทศ พระพุทธรูปสีพรีเมี่ยมโกลด์ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

ดูบริการทั้งหมดของเรา